La teva aigua

Abastament d'aigua potable

Aigua preparada per al consum

Des de l'extracció de l'aigua fins al seu posterior ús és necessari un extens procés que comença per la captació i acaba en la distribució. Les aigües subterrànies utilitzades a Aigües de Consolació arriben a diferents llocs de la comarca preparades per a ser emprades.

Qualitat de l'aigua

Aigua de confiança

L'aigua que subministrem a Aigües de Consolació passa per un procés d'oxigenació i desinfecció que la converteix en aigua depurada i de gran qualitat gràcies al treball de tot l'equip d'Aigües de Consolació i al nostre compromís amb els nostres clients.

Seguretat en el subministrament

Aigua sempre disponible

Un dels principals objectius d'Aigües de Consolació és que els nostres clients rebin sempre l'aigua de la millor qualitat sense haver de preocupar-se per cap tipus de problema o error en el subministrament, per la qual cosa mantenim un servei segur i de confiança.

Legislació

Responsabilitat i compromís

A Aigües de Consolació ens guiem per la normativa i les regulacions existents per acomplir el nostre compromís i la nostra responsabilitat social. Totes les activitats d'Aigües de Consolació es porten a terme seguint la Directiva Marco del Agua i les legislacions europees.

Anàlisi

Aigua en les millors condicions

A més del treball constant per tal d'obtenir la millor aigua possible, a Aigües de Consolació creiem que la supervisió de les condicions de l'aigua resulta essencial per a garantir la qualitat de la nostra aigua i és per això que els nostres dipòsits s'analitzen a diari.

Tallers i activitats

Participació activa

L'equip d'Aigües de Consolació participa de manera activa en diferents tallers i activitats de la Directiva Marco del Agua així com en seminaris relacionats amb el món de l'aigua.

Sa teulera, 13. 07691 S'Alqueria Blanca. Santanyí (Mallorca)
T. 971 163 322 · info@aiguesdeconsolacio.com